Restaurování obrazů

Zajišťujeme restaurování a čištění obrazů.

Obraz je nutno dopravit osobně do naší provozovny.

Cena a doba závisí na složitosti restaurování, příp. na znečištění daného obrazu.