Oceňování

Oceňujeme starožitnosti

Oceňování starožitností je zdarma. V případě více kusů nebo složitého předmětu je ocenění zpoplatněno. 

Oceňování probíhá ústní formou a nevydáváme k němu žádné písemné potvrzení.

Na základě fotografií neoceňujeme!

Daný předmět je vždy potřeba prohlédnout osobně, proto je potřeba si dopředu domluvit osobní konzultaci.