Historie platebních karet

 
4_karty_1551446119.jpg


   Zřejmě se většina z Vás domnívá, že je platební karta fenoménem moderní doby a platební prostředek 21. století. Málokdo však ví, že historie tohoto platebního prostředku sahá hluboko do 19. století. Za prapředchůce samotných platebních karet je považován již prvotní nápad v podobě cestovního šeku. S tím přišel Thomas Cook (1808 – 1892, Anglie), majitel úspěšné cestovní kanceláře Thomas Cook & Son v Londýně, který v roce 1841 zorganizoval první hromadný zájezd z Leicesteru do Loughboroughu. Zájezdu se zúčastnilo 570 lidí a po sklizení velkého úspěchu začal Cook organizovat další zájezdy. V roce 1868 začal vydávat tzv. Hotel Coupons, jakési vouchery sloužící k platbě ubytování v hotelech po Evropě. O šest let později, tedy v roce 1874 svůj vynález Thomas Cook zdokonalil, a tak byl již vydán první cestovní šek, který mohl být použit nejen k platbě, ale nově také k výběru hotovosti v nasmlouvaných směnárnách bank a hotelů. V polovině 19. století se také objevily první poštovní poukázky. Ty vynalezl pro americkou federální poštu U.S. Post na přání Kongresu Spojených států Marcellus F. Berry. Kvůli absenci řádného bankovního systému bylo třeba zabezpečit peněžní převody, výplaty penzí apod. Byla tedy vynalezena poštovní poukázka, která se svým způsobem podobala cestovnímu šeku, anebo dnešní dobírkové poštovní složence.

                                                                                                                                                                                      

   

     Samotným předchůdcem platebních karet byly tzv. úvěrové známky, které byly z kovu, většinou šestihranné či oválné. Bylo na nich vyraženo identifikační číslo a nějaké znaky či název obchodu. Vydávali je obchodní domy svým klientům. Jednalo se o nákup na dluh, kdy měl klient u svého obchodníka otevřený tzv. úvěrový účet. Při placení v obchodě ukázal zákazník kovovou známku, jejíž číslo si obchodník poznamenal do úvěrové knihy. Regulérně uznávaným přímým předchůdcem dnešní platební karty byla tzv. Frank card, která byla vydána v roce 1914 kurýrní a dopravní společností American Express a sloužila k uplatnění nároku na bezplatné nebo zlevněné služby. Klient při využití služeb společnost American Express pouze předložil Frank Card, jejíž číslo bylo zaznamenáno společně s cenami využitých služeb a na konci měsíce pak American Express zaslala klientovi fakturu na hromadnou částku za všechny využité služby. Jednalo se o papírovou kartu, potištěnou z obou stran. Tyto karty postupem času začaly vydávat i další společnosti, jako například obchodní řetězce, půjčovny automobilů a čerpací stanice a společnosti telefonických služeb.

                                                                          

     O několik let později, kolem roku 1928, se namísto papírových karet začaly vyrábět celokovové karty, které se podobaly vojenským identifikačním štítkům, tzv. psím známkám. S tím přišla společnost Fahrington, která na karty uváděla jméno klienta a číslo karty, přičemž se tyto údaje při placení otiskly pomocí jednoduchého pákového snímače na prodejní doklad. Splátkové prodeje na úvěrové karty se rozšířily natolik, že již v roce 1936 vznikla síť sdružující zhruba jeden tisíc obchodů, které vzájemně uznávaly své karty.

                                                                               

   Stejně tak, jako byly Spojené státy americké kolébkou pro platební karty, i první bankomat byl zaveden právě zde. Zcela první bankomat byl zabudován již v roce 1939 v New Yorku americkým vynálezcem Lutherem Georgem Simjianem, byl však velmi málo používán a neuchytil se.

 

   Předchůdci platebních karet byli jednoznačným fenoménem Spojených států amerických. Postupně američtí obchodníci a obchodní domy začali vydávat kromě kovových úvěrových známek tzv. úvěrové nebo šekové knížky. Klient pak namísto bankovek při placení v obchodu vytrhl z knížky šek určité hodnoty.

 

    Jak tomu bývá, ke vzniku mnoha vynálezů pomohla náhoda. Stejně tak tomu bylo i se vznikem dodnes používané karty Diners club. Když šel v roce 1949 Frank McNamara, ředitel newyorské úvěrové společnosti, na večeři se svými obchodními partnery, při placení zjistil, že si peněženku zapomněl doma v druhém saku. Vzhledem k tomu, že byl stálým hostem restaurace Major´s Cabin Grill, sídlící na 5th Avenue vedle proslulého Empire State Building, bylo mu nabídnuto, aby úhradu provedl jindy. McNamarovi to bylo hloupé, a tak zavolal své manželce, která mu peníze donesla. Přimělo ho to však k myšlence, jak to udělat, aby člověk nemusel nosit hotovost u sebe, a přesto mohl čerpat za služby v restauracích. Frank McNamara si půjčil část kapitálu od banky a společně s obchodním partnerem Alfredem Bloomingdalem, synem zakladatele známého obchodního řetězce, v lednu roku 1950 zahájili činnost společnosti Diners Club International. Úkolem klubu bylo vydávat svým klientům úvěrové karty, které budou sloužit při placení v restauracích, jež budou smluvními partnery klubu. Karta Diners Club funguje dodnes. Její vznik otevřel pomyslné konkurenční dveře a nastartoval tak vznik dalších platebních karet. Také v Československu byla první použitou platební kartou právě karta Diners Club, která byla oficiálně akceptována již od roku 1965, ale zcela poprvé byla k platbě použita až v roce 1968.

 

   S masovým vydáváním úvěrových karet se začaly objevovat problémy s nesplácením dluhů a nové federální zločiny spojené s jejich paděláním. Mnoho firem utrpělo ztráty tím, že klienti nespláceli své úvěry, a tak obchodníci začali být opatrnější.


   První bankomat, tzv. „cash machine“, byl uveden do provozu v Londýně dne 27. června 1967 pod názvem „Barclayscash“. Na základě vložení děrného štítku a zadání číselného kódu PIN bankomat vyplácel jednu bankovku v hodnotě 10 GBP.


  Vývoj platebních karet šel rychle dopředu. Papírové karty v kovovém pouzdérku s plastickými údaji držitele karty, které vidíme na obrázku se používaly až do 60. let 20. století. Posupně se přešlo na karty plastové, které byly záhy doplňovány různými bezpečnostními prvky, a tak se vyvinula platební karta, jak ji známe dnes.  

                                     

   

      Všechny varianty předchůdců platebních karet jsou nyní velmi ceněným a vyhledávaným objektem zájmu především sběratelů ve Spojených státech americký. Stejně jako u ostatních předmětů i zde záleží při stanovování ceny na stavu předmětu a dále na tom, jakou společností byla známka či karta vydána. Na trhu nalezneme ty méně významné, až po vzácné výjimky, které dosahují vysoké hodnoty. Obecně nutno říci, že na trhu je těchto předmětů poměrně málo a vzhledem k rostoucímu zájmu sběratelů roste hodnota těchto předmětů velice rychle. Z hlediska investice se jedná o výbornou záležitost, avšak obchodovatelnou spíše na americkém trhu.


   Antik Kureš vytvořil exkluzivní a v Evropě jedinečnou sbírku, která obsahuje ty nejvýznamnější předchůdce platebních karet s datací od roku 1890 až do roku 1960. Tato kolekce je unikátní a nyní je ve vlastnictví soukromého sběratele. Na přání zákazníka jsme schopni založit či vytvořit jakoukoliv kolekci nebo sbírku.

                                                           


     Autor: Mgr. Ing. Marie Kurešová (Antik Kureš)

     Foto: © Antik Kureš